Wat is cranio-sacraal therapie en biodynamica?

De cranio-sacraal therapeute luistert met haar handen in een respectvol, niet oordelend en wachtend veld, zodanig dat de 3 ritmes die ontstaan vanuit het middenveld zich kunnen aandienen.

Het tastbare, waaronder het skelet, krijgt de mogelijkheid om zijn originele vorm aan te nemen.

Het vloeibare, met zijn gehoorde en niet gehoorde emoties, laten we zijn.

De Breath of life ontstaat vanuit de diepe stilte en toont zichzelf in zijn feilloze potentie, zodat alles zich kan herschikken, kan ingezien worden en losgelaten. 

Dit alles in de - voor de cliënt - verdiepte vormloze stilte.


Vloeibare ritme, Leven, Licht, liefde

Wij zijn vloeibaar Licht (Sutherland).

Wij bestaan voor 65 tot 70 % uit water.

De vloeistof in ons lichaam is een informatiebron, een stroming, een beweging van Licht, Liefde en moleculen.

De vloeistoffen nemen deze potentie op en transporteren deze door het hele lichaam, daardoor komt de breath of life tot belichamig, ze wordt ingelijfd.

Breath of life

Deze term komt uit de Bijbel (Genesis)

"En God ademde de Breath of Life in de man die gemaakt was uit klei en de man werd een levende met een ziel.  Levensadem"

De oerzee van de Breath of Life ontstaat en de getijdenritmes worden voortgebracht.

Een zichzelf organiserende manifestatie en intentie die vorm krijgt, die ontstaat in de stilte en zich toont als beweging.

Deze dynamische stilte waarin alles zich herschikt en waarin geschapen wordt.  Er wordt gevormd en ontvormd.

De breath of life heeft een helende kracht, brengt de creatieve intentie over en verbindt wat gecreëerd is met de bron van creatie.  Het opent je hart en je kent het ongelooflijke medeleven.

Mijn taak als therapeute

- ik blijf mij oriënteren naar de gezondheid van de cliënt, niet naar de problemen of patronen

- alles is gefragmenteerd in ons leven, in plaats van ons te richten op het grotere geheel 

- als behandelaar richt ik me voornamelijk op het ritme van de dynamische stilte

- ik wacht en wacht en wacht ... tot de holistische verschuiving zich aanbiedt  

- het lichaam wil compensatie

- als er krachten op ons inwerken, gaat het lichaam zich herschikken om een zo goed mogelijk evenwicht te creëren.

- er komt toegevoegde kracht 

- leef je vanuit je hart -  de schepping- dan leef je vanuit een niet eindigende ongekende wereld, die wonderbaarlijk en liefdevol is

- Quantumfysica is de mogelijkheidstheorie (waar je je aandacht aan geeft, zal zich manifesteren). Je kan scheppen vanuit je hoofd, dan krijg je een kortstondig plezier of vanuit je hart.  Dan beleef je het leven vanuit de minste weerstand en gaat alles soepeler verlopen. Er biedt zich een ongekende vrijheid aan.