Quantumfysica

12-04-2021

Laat ons dromen waarmaken.
Quantum tijdperk,
Toekomst ligt in onze handen. Wij zijn niet dat kleine volgzame, kleine, onbelangrijke mensje. Wij zijn meesters en scheppers.
wie schept mee?
Spring uit de carrousel van het verleden, laat het gekende of het geprogrammeerde los.
Hoe ziet jouw toekomstige wereld er uit?
schep hem zo gedetailleerd mogelijk en VOEL hoe je je voelen zal eens je hem hebt.
Beleef hem als heb je hem al!
Laat ons met z'n allen scheppen waar we voor zijn gekomen, wat we echt verdiend.
liefde, vreugde, vrijheid, empathie en overvloed.
Deze energie zal zich manifesteren op aarde, met jouw hulp. Ik beloof het je.

Onderschat jezelf niet, jij bent een wonder en verbonden met alle andere.

Quantum era,
The future is in our hands. We are not this small and insignificant little human being. We are masters and creators.
Who is a co-creator?
Jump out of the carousel of the past, let go of the known or the programmed.
What does your future world look like?
Create it as detailed as possible and FEEL how you will feel once you've got it.
Let's all create what we are here for, what we truely deserve.
Love, joy, freedom, empathy and abundance.
This energy will manifest itself on earth. I promise.
Don't underestimate yourself, you are a miracle.